Denge Yatırım Holding Halka Arz Bilgileri

Denge Yatırım Holding Halka Arz Bilgileri

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU
Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 250.000.000-TL artırılarak 300.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 08/07/2021 tarihinde başlayıp 09/08/2021 tarihinde sona ermiştir. Yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.415.611,995 TL olup, kalan paylar 13/08/2021-16/08/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelin altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Tasarruf sahiplerine satış duyurususunu görüntülemek için buraya tıklayın.
Güncelleme tarihi: 10.08.2021

Denge Yatırım Holding A.Ş ‘nin 50.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 250.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 01/04/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca 24.06.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.

DENGE YATIRIM HOLDING A.Ş'NİN RÜÇHAN HAKLARININ KULLANILMASININ ARDINDAN KALAN PAYLARIN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞININ TAMAMLANMASI

Denge Yatırım Holding A.Ş’ nin sermaye artırım sürecinde rüçhan haklarının kullanılmasının ardından, kullanılmayan yeni pay alma hakları Birincil Piyasada 13-16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulmuştur.

Birincil Piyasada halka arz işlemleri kapsamında yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan, nominal değeri 4.415.611,995 TL olan B Grubu pay satışı gerçekleştirilmiş olup, B Grubu payların tamamının satışı pay başına 1,55 TL'den gerçekleşmiştir.

Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin 30.06.2021 tarihli İzahname dosyasını görüntülemek için buraya tıklayın.
Sermaye arttırımı başvurusunu görüntülemek için buraya tıklayın.
Tasarruf sahiplerine satış duyurususunu görüntülemek için buraya tıklayın.

Sayfa 325 kere görüntülenmiştir.

Piyasa Bilgileri


Sizi Arayalım

Hizmetlerimiz

Piyasa Verileri