ARACILIK FAALİYETLERİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ ARACILIK FAALİYETLERİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

GENEL ESASLAR:

Yatırımcılarımızdan tahsil edilecek ücret, komisyon ve masraflara ilişkin esaslar bu dokümanda belirtmiştir.

1. Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmekte; tahsilat detayları ve zamanları tablomuzda yer almaktadır.

2. Tüm masraf, ücret ve komisyonlara ayrıca, %5 BSMV eklenecektir. Tablodaki oran ve tutarlar azami oran ve tutarları ifade etmektedir.

3. Uluslararası Piyasalar Takas, Saklama ve İşlem komisyonlarında, İşlemin muhteviyatına göre muhabir/karşı taraf tarifeleri değişiklik gösterebilmektedir; bu sebeple ilgili işlemler için, Şirketimiz işlem maliyetleri dikkate alınarak ücretler tahsil edilmektedir. Farklı piyasalarda uygulanan takas ve saklama ücret tarifelerini öğrenmek için Yatırım Temsilcisiniz ile irtibata geçilmelidir.

4. Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte, ayrıca, Şirketimiz internet sitesinde ( https://www.marbasmenkul.com.tr/duyurular/ucret-komisyon-masraf-2022 ) de yayınlanmaktadır.


Takas ve Saklama İşlem Komisyonları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Pay Senedi Saklama Ücreti (Halka Açık) 0.0006 (yıllık oran) Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır
Pay Senedi Saklama Ücreti (Halka Kapalı) 0.0015 (yıllık oran) Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır
Byf, Varant, Öst Saklama Ücreti 0.001 (yıllık oran) Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır
Borçlanma Araçları Saklama Ücretleri 0.001 (yıllık oran) Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır
Şifre Gönderim Ücreti (saklama) 13,60 TL Yatırım Talebi sonrası işlem sırasında gönderi başına alınmaktadır
Takas İşlemleri Borç Kapama Ücreti 0.1 TL Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır.
Rehin Teminat İşlemleri 0.68 TL Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır.
Temettü Dağıtım Komisyonu 0.001 (işlem bazlı oran) Temettü olarak ödenen tutar üzerinden işlem anında alınmaktadır.
Dış Kuruma Giden Pay Virmanı (Halka Açık) 4 TL Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır.
Kurum İçi Virman 2 TL Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır.
Pay Piyasası Takas Komisyonu 0.00000375 Borsa İstanbul bünyesindeki Pay Piyasasında gerçekleştirilen (BYF dışındaki) işlem hacimleri üzerinden alınır.
Pay, Varant BYF alım-satım Düzeltme İşlemleri 3 TL İşlem anında kayıt sayısına göre alınmaktadır
Bedelli, Bedelsiz, Rüçhan Hakkı Kullanım Ücreti (Halka Açık) 0.001 (işlem bazlı oran) Sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri üzerinden (payın bir önceki günkü kapanış fiyatı dikkate alınır) işlem anında alınmaktadır
Bedelli, Bedelsiz, Rüçhan Hakkı Kullanım Ücreti (Halka Kapalı) 0.001 (işlem bazlı oran) Sermaye artırımından alınan payların nominal değeri üzerinden (payın bir önceki günkü kapanış fiyatı dikkate alınır) işlem anında alınmaktadır
Sermaye Piyasası İşleminin Yasaklı Paydan Dönüşüm Ücreti 0.001 Toplam tutar üzerinden alınır. MKK'nın Kurul Kayıt Ücreti de ayrıca tahsil edilir.
Borsada İşlem Görebilir Niteliğe Dönüştürme Ücreti 0.0005, Asgari 250 TL Toplam tutar üzerinden alınır. MKK'nın Kurul Kayıt Ücreti de ayrıca tahsil edilir.
Teminat Saklama Komisyonu 0.002 (işlem bazlı oran) İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır
Sgmk İtfa Komisyonu 0.002 (işlem bazlı oran) İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır
Şartlı Virman Komisyonu 8 TL İşlem sayısı kadar işlem anında alınmaktadır
Virman Komisyonu 2.75 TL İşlem sayısı kadar işlem anında alınmaktadır

İşlem Komisyonları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Pay Senedi Alım/Satım Komisyonu 0.002 (işlem bazlı oran) İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmakta olup, İşlem Hacmi ve Portföy Değerine göre değişen oranlar uygulanabilmektedir. İşlem başına asgari 0,01 TL komisyon alınmaktadır. Detayları Yatırım Temsilcisi aracılığı ile öğrenebilirsiniz.Toplu , özel işlem statüsünde ortaklık payına etkisi olabilecek işlemlere ait komisyon detayları işlem bazlı bu tablo dışında değerlendirilmektedir.
Pay Senedi emir iptal/miktar azaltım/fiyat kötüleştirme İşlemleri (Cari Fiyattan) Pay Emir İptal 0-5 Saniye Komisyon Oranı: 0.00004
Pay Emir İptal 6-10 Saniye Komisyon Oranı : 0.00005
Pay Emir İptal 11-** Saniye Komisyon Oranı: 0.00007

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Pay Senedi emir iptal/miktar azaltım/fiyat kötüleştirme İşlemleri (Cari Fiyat dışı)

0.00003 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Viop Alım Satım İşlemleri

0.001 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmakta olup, İşlem Hacmi ve Portföy Değerine göre değişen oranlar uygulanabilmektedir. Detayları Yatırım Temsilcisi aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Vadeli İşlem Emir İptal Ücreti

0.00001(işlem bazlı oran)

İptal edilen ya da askıya alınan emirlerin parasal büyüklüğü üzerinden alınacaktır. Günlük tahsil edilecektir. Dövize, altına, gümüşe, platine ve paladyuma dayalı sözleşmelerdeki emir iptalleri emir iptal ücreti hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

Devlet tahvili/Hazine Bonosu/Özel Sektör Tahvili İşlemleri

0.00005 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00004 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Diğer Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00003 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

TL/REF Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00004 (işlem bazlı oran)

Parasal büyüklük üzerinden, işlem anında alınmaktadır

Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00004 (işlem bazlı oran)

Prim Hacmi üzerinden işlem anında alınmaktadır.

Diğer Opsiyon Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00003 (işlem bazlı oran)

Prim Hacmi üzerinden işlem anında alınmaktadır.

Varant Alım Satım İşlemleri

0.002 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Pay Piyasası Borsa Payı Ücreti

0.000025 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Varant Borsa Payı Ücreti

0.00004 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Varant Alım Satım İşlemleri

0.002 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Pay Piyasası Borsa Payı Ücreti

0.000025 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Varant Borsa Payı Ücreti

0.00004 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Kesin Alım Satış İşlemleri Borsa Payı Ücreti

0.0000015 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Repo Ters Repo Pazarı Borsa Payı Ücreti

0.000005(işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, repo süreci çarpanı ile alınmaktadır

Diğer Vadeli İşlem Sözleşmeleri Takas Payı

0.0000105 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Takas Payı

0.0000084 (işlem bazlı oran)

Prim Hacmi üzerinden işlem anında alınmaktadır.

Diğer Opsiyon Sözleşmeleri Takas Payı

0.0000105 (işlem bazlı oran)

Prim Hacmi üzerinden işlem anında alınmaktadır.

Ödünç Alma/Verme İşlem Komisyonları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri


Ödünç alma-verme işlemlerinde, ödünç alana-verene ödenen komisyon tutarının %25’i

Ayrıca, ödünç işlemlerinde vadeye göre değişen şekilde Ödünç Alma/Verme işlem ücreti başlığıyla vadelere göre değişen şekilde aşağıdaki masraflar alınır.

• Vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde yüzbinde 6
• Vadesi bir hafta olan işlemlerde yüz binde 1,2
• Vadesi iki hafta olan işlemlerde binde 2,4
• Vadesi üç hafta olan işlemlerde binde 3,6
• Vadesi bir ay olan işlemlerde binde 4,2
Vadesi iki ay olan işlemlerde binde 8,4
• Vadesi üç ay olan işlemlerde binde 1,26
• Vadesi altı ay olan işlemlerde binde 2,52
• Vadesi dokuz ay olan işlemlerde binde 3,78
• Vadesi bir yıl olan işlemlerde binde 5.74’tür

Tüm meblağlara %5 BSMV eklenir.

İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır

Diğer İşlem Ücretleri

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Hizmet Ücreti (Portföy Değeri: 20.000 TL'e kadar) 9 TL / Aylık Her Hesaptan, aylık olarak alınmaktadır.
Hizmet Ücreti (Portföy Değeri: 20.001 TL ve üzeri) 15 TL / Aylık Her Hesaptan, aylık olarak alınmaktadır.
Posta(ekstre) Ücreti 50 TL / gönderi Her gönderi üzerinden alınmaktadır
Kredili olmayana hesaplara temerrüt durumunda uygulanan faiz oranı (O/N+25) * 1,5 + BSMV Temerrüt durumundaki hesaptan günlük uygulanmaktadır
Kaldıraçlı Alım/Satım İşlem Komisyonları Azami komisyon 20 USD’dir. Spread koşulları piyasa koşullarına bağlı olarak değişir İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır
Yurt Dışı Hisse Senedi Alım / Satım Komisyonları Azami komisyon 30 USD’dir. Hisse başına 6 cent veya hacmin %0,6 sı kadar komisyon oranı uygulanır. İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır
Portföy Yönetim Performans Ücreti Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor.
Piyasa Yapıcılığı Hizmet Komisyonu Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor.
Piyasa Danışmanlığı Hizmet Komisyonu Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor.
Halka Arz Aracılık / Danışmanlık / Yüklenim Komisyonu Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor.
Şirket Değerleme İşlemleri Komisyonu Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor.
Yıllık Hizmet Ücreti
PORTFÖY DEĞERİYILLIK BAKIM BEDELİ
100 TL - 1000 TL 69 TL
Portföy Değeri > 1000 TL 159 TL
Her Hesaptan, yıllık olarak alınmaktadır.

Para Transfer - Nakit İşlem Komisyonları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (0 - 1.000 TL) 6 TL Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (1.001 - 50.000 TL) 12 TL Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (50.001 - 100.000 TL) 100 TL Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (100.001 TL ve üstü) 120 TL Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. İnternet Şubesi aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (0 - 1.000 TL) 2 TL Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. İnternet üzerinden para transfer üst limiti işlem bazlı 500.000 TL'dir.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. İnternet Şubesi aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (1.001 - 50.000 TL) 5 TL Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. İnternet üzerinden para transfer üst limiti işlem bazlı 500.000 TL'dir.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. İnternet Şubesi aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (50.001 ve üstü) 8 TL Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. İnternet üzerinden para transfer üst limiti işlem bazlı 500.000 TL'dir.
Yabancı Para Transfer İşlem Ücreti Nakit, Giriş / Çıkış: (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden) %0,050 (Yüz binde 50) Asgari: 20 birim işlem ücreti Azami: 80 birim işlem ücreti (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden) Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır.

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri ve Temerrüt Faiz Oranları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Faiz Oranları

BPP+25

O/N= Takasbank Borsa Para Piyasası günlük maksimum faiz oranı olup, takasbank.com.tr web sitesinden öğrenilebilir. Örnek olarak, Takasbank BPP günlük maksimum faiz oranı % 10 olduğu durumda, Yatırımcınin 10.000 TL lik kredi tutarı karşılığı azami faiz oranı O/N+25 olup, (10+25)=35 olarak % 35 yıllık faiz üzerinden günlük kredi faizi tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

Kredi tutarı üzerinden günlük olarak tahsilat edilmektedir.

Nakit temerrüt durumunda uygulanan faiz oranı

BPP + 40

O/N= Takasbank Borsa Para Piyasası günlük maksimum faiz oranı olup, takasbank.com.tr web sitesinden öğrenilebilir. Örnek olarak, Takasbank BPP günlük maksimum faiz oranı % 10 olduğu durumda, Yatırımcınin 10.000 TL lik kredi tutarı karşılığı azami faiz oranı O/N+40 olup, (10+40)=50 olarak % 50 yıllık faiz üzerinden günlük kredi faizi tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcının eksi bakiyesi üzerinden günlük olarak tahsilat yapılmaktadır.

Nakit temerrüt durumunda uygulanan faiz oranı

Azami Kredi faiz oranının 2 katı olarak belirlenmiştir.

-

Veri Yayın Ücretleri

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Veri Yayın Ücretleri

Yatırımcıların kullandıkları veri yayın bedelinin 2 katı komisyon geliri bırakmaları gerekir. Aksi taktirde veri yayın bedeli hesaplardan tahsil edilecektir.

1. Tüm Veri Yayın Ürün uygulamaları için veri paket ücretleri, ayrı ayrı olmak üzere ayın son iş gününde, bir sonraki ay için otomatik olarak Yatırım hesabınızdan tahsil edilmektedir. İlgili uygulamaya ait veri paketini ay içinde yapılan iptal talebiniz bir sonraki ay için geçerli olacaktır. Tahsilatı yapılmış olan dönem için herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak olup veri paketi erişiminiz ücreti ödenmiş ilgili ay süresince devam edecektir.
2. Satın almış olduğunuz veri paketinizi iptal etmediğiniz sürece hesabınızdan otomatik olarak tahsilat yapılarak yenilenecektir.
3. Veri Paketi satın alma işlemini yaptığınız günden bağımsız olarak içinde bulunduğunuz ayın tamamı için tahsil edilecektir. Satın aldığınız günden itibaren 30 gün kullanım hakkı verilmemektedir.
Örneğin, ayın son iş günü yapılacak abonelik içinde bulunulan ay için geçerli olan bir aylık abonelik bedeli ile ücretlendirilecek ve bir günlük kullanım hakkı sağlayacaktır.
Sayfa 115873 kere görüntülenmiştir.

Piyasa Bilgileri


Sizi Arayalım

Hizmetlerimiz

Piyasa Verileri